Velforeninger og dugnadsånd i Norge

En velforening, eller velforbund, er en gruppe beboere tilknyttet et borettslag eller sameie, eller for eksempel et hyttefelt, som har gått sammen for å jobbe for de felles interessene gruppen har. Formålet kan for eksempel være å skape et godt bomiljø, vedlikehold av eiendom, privat vei, lekeplasser, forbedre nærmiljøet og lignende. Foreningen ser området eller bygningen som en helhet, og tar opp eventuelle utfordringer som måtte komme i nærmiljøet. En velforening skal ha et fungerende styre, vedtekter og ha en demokratisk oppbygging, samt avholde årsmøte eller generalforsamling og valg.

  • Velforeningen arbeider for felles interesser
  • Velforeningen ser området eller bygningen som en helhet
  • Velforeninger utfører mye på dugnad

Velforeningens historie

Historien om velforeninger går tilbake til 1774, ved etableringen av den frivillige organisasjonen «Det nyttige selskap» i Bergen. Senere ble slike velforeninger også kalt sogneselskaper. Inntil vann, vei og kloakk ble en offentlig oppgave, hadde velforeninger ansvaret for å etablere tilkobling for sine medlemmer. På 1970- og 80-tallet blomstret foreningsvirksomheten opp for fullt i Norge. Mange kommunale oppgaver utføres i dag av velforeninger, eksempelvis brøyting, belysning og vedlikehold av vei. I 1974 ble norske velforeninger organisert i Norges Velforbund. Det ble etter hvert to konkurrerende foreninger: Velforbundet og Vellenes Fellesorganisasjon. Disse ble slått sammen i 2016 til ett forbund: Vellenes Fellesorganisasjon.

Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende paraply-organisasjon. Deres oppgave er å styrke det frivillige arbeidet og innsatsen blant beboerne i by og bygd. Typiske medlemmer er bygdelag, velforeninger, sameier og beboerforeninger. Som medlem har du tilgang til andres erfaringer, informasjon og øvrige medlemstjenester. Som medlem får du også mulighet for momskompensasjon, samt muligheten til å søke om midler for grasrotandelen. Foreningen må da være registrert i Frivillighetsregisteret. Foreninger som har et forretningsmessig formål, kan ikke være medlem av Vellenes Fellesorganisasjon. Medlemsfordeler er for eksempel gode forsikringsordninger, MVA-refusjon, samt juridisk veiledning og råd.

Å starte en velforening

Velforening som organisasjonsform er en god ordning for å løse de utfordringer og problemstillinger et fellesskap har. Det er opp til hver enkelt å ta initiativ til å starte en velforening. Hverken Fellesorganisasjonen eller norske lover har satt krav, men det er forbud mot å stifte en forening som har som formål å gjøre eller oppfordre til ulovligheter. I nyetablerte boligfelt kan det også være pålagt å ha en velforening til å løse felles oppgaver. Velforeningen setter beboernes og medlemmenes trivsel i høysetet, og skal være til beboernes beste.

Dugnad

Dugnad betyr at fellesskapet, eller velforeningen, går sammen om å utføre vedlikehold, reparasjoner eller andre større prosjekter som bygging av grendehus, en felles båthavn, lekeplass etc. Selve dugnadsbegrepet påstås å være et norsk fenomen. Ordet stammer fra norrønt: «dugnadr», som betyr hjelp, god gjerning eller kraft. Mange forbinder dugnad med å være medlem i et skolekorps eller idrettslag, hvor foreldre ofte utfører dugnadsarbeid for å få inntekter til den aktuelle forening, korps eller fotballag. Det er nok på disse områdene det er mest utbredt. Ofte inngår salg av kaker, toalettpapir, julenek og lignende som en del av dugnadsarbeidet i idrettslag eller korps.

Dugnad nå og i fremtiden

Den gode økonomien blant nordmenn flest har gjort at mange velger å kjøpe seg ut av forpliktelsene med dugnad, som ofte følger med det å ha et barn i et idrettslag eller korps. Dette gjelder imidlertid et fåtall av befolkningen, for dugnadsånden står fremdeles sterkt forankret i norsk kultur.