Om VELforbundet

Med over 1 400 medlemsforeninger var VELforbundet det største av sitt slag i Norge, og omfattet nærmiljøorganisasjoner, velforeninger, huseierforeninger, grendelag og områdeforeninger over hele landet. Medlemstallene i de ulike organisasjonene tyder på at godt over 300 000 mennesker var med i VELforbundet. Denne landsomfattende organisasjonen var demokratisk, og ble drevet av tidligere tillitsvalgte og ansatte fra nedlagte NVF (Norges Velforbund). Disse hadde dermed lang erfaring med organisasjonsarbeid av ulike slag. Styret i VELforbundet bestod av fem personer som ble valgt annethvert år på landsmøtet, som var forbundets høyeste organ.

  • Over 1 400 medlemsorganisasjoner
  • Paraplyorganisasjon for foreninger som driver nærmiljøarbeid

Historien bak

I 1974 ble Norges Velforbund opprettet, med det formål å forene ulike nærmiljøorganisasjoner og velforeninger i landet. Grunnet interne konflikter måtte denne organisasjonen se seg selv slått konkurs i 2010, og i kjølvannet dukket det opp to nye paraplyorganisasjoner: Vellenes Fellesorganisasjon og VELforbundet. Disse to var rivaler som konkurrerte om norske vel, men i 2016 bestemte de seg for å slå seg sammen. Denne fusjonen har ført til at alle medlemmer gikk over til Vellenes Fellesorganisasjon, som nå er landets eneste paraplyorganisasjon for de ulike typer av velforeninger og nærmiljøorganisasjoner.

VELforbundet slik vi en gang kjente det, finnes altså ikke i dag. Forbundets ånd lever dog videre i Vellenes Fellesorganisasjon, som nå slipper å konkurrere om medlemmer. Arbeidet VELforbundet ønsket å utføre gjøres nå gjennom Vellenes, og forbundets lovnader om å synliggjøre og bedre arbeidsvilkår for alle landets vel. VELforbundet kunne i sin tid tilby blant annet kollektiv ansvarsforsikring, juridisk veiledning og bistand, sikkerhet på lekeplasser, kurs og opplæring og MVA-refusjon. Etter fusjoneringen har Vellenes tatt ansvar for alt dette og mer til. De har dessuten alltid hatt lignende poster på programmet.

VELforbundets mål

Da VELforbundet ble startet var det med et mål om å fremme og verne om felles interesser for landets bo- og lokalmiljø, og være pådriver for lokalt bomiljø- og sikkerhetsarbeid. Gjennom e-post og aktiv webportal ble medlemmer veiledet og informert om tiltak, for å inspirere dem til å bli aktive deltakere i samfunnsdebatter om lokal utvikling og fremtidig lokalpolitikk i ulike deler av landet. I tillegg kunne forbundet by medlemmer på enkelte fordeler knyttet til forsikringsordninger og andre ting. Det er gledelig å se at alt dette lever videre etter sammenslåingen.

Ikke kommersielt

I god frivillighets ånd var VELforbundet aldri noen kommersiell organisasjon, og drev ikke med salg av produkter. Forbundet ytet utelukkende medlemsrelaterte tjenester, deriblant ansvarsforsikring for medlemmer. Et vanlig trekk blant velforeninger er at det tas initiativ til alle mulige former for dugnadsarbeid, og dette er fremdeles en del av eksistensgrunnlaget for mange av landets velforeninger. En liten grunnkontingent må likevel ofte påregnes ved innmeldelse i et vel, og VELforbundet tok gjerne 500 kroner for en organisasjons medlemskap, samt fem kroner per husstand (uavhengig av hvor mange som bodde i huset).

I dag

VELforbundets målsettinger og ambisjoner lever i dag videre i Vellenes Fellesorganisasjon, og de ulike grendelag, velforeninger og nærmiljøorganisasjoner som ble flyttet over etter fusjoneringen, nyter nå gode medlemsfordeler der. Vellenes er etter fusjonen den eneste fellesorganisasjonen i landet, og tar ulike velforeninger og andre ikke-kommersielle aktører under sine vinger.