Om Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) er Norges eneste landsdekkende fellesorganisasjon for grendelag, velforeninger og øvrige nærområdeforeninger. VFO har som visjon å fremme frivillig arbeid og inspirere landsbybefolkninger i bygde- og byområder til innsats for fellesskapet. For at en forening skal kunne tas opp som medlem i VFO må de arbeide med oppgaver tilsvarende det velforeninger gjør, og ikke ha forretningsmessige ambisjoner. Gjennom VFO formidles informasjon og erfaringer om velarbeid, i tillegg til at det ytes service til medlemmer i forbindelse med gruppenes samlede behov. Medlemmer får tilgang til Grasrotandelen og moms-kompensasjon.

  • Medlemsservice
  • Grasrotandelen
  • Moms-kompensasjon

Hvorfor VFO?

Organisasjonen jobber for å bedre rammebetingelsene for nærmiljøarbeidet som gjøres i Norge, og som medlem nyter foreninger ulike medlemsfordeler. For eksempel får du tilgang til et større nettverk som gir deg muligheten til å utveksle kunnskap og erfaringer med andre, og det blir tryggere for deg å bedrive nærmiljøarbeid. Du kan også få hjelp og gode råd ved behov, også fra advokat. VFO er ikke redd for å uttale seg til myndigheter når det gjelder saker tilknyttet lokalt arbeid. Et sekretariat hjelper deg når din forening har kompliserte saker på gang.

Vellenes Fellesorganisasjon har lang erfaring med nærmiljøarbeid, og lar din forening bli med i et sterkt faglig fellesskap. Ettersom VFO er medlem av både Hela Norden ska leva og Frivillighet Norge, har organisasjonen store påvirkningsmuligheter som gir store fordeler til foreninger som har blitt akseptert som medlem. Gjennom medlemsbladet Velposten får du nyheter og informasjon på løpende bånd, så vel som gjennom Facebook og velnett.no. Blant markedets beste forsikringer for velforeninger og nærmiljøarbeid kan også fås som VFO-medlem, og i tillegg får du æren av å styrke norsk frivillighet på denne fronten.

Grønne områder

Et viktig tiltak som i stadig større grad forventes av frivillige grupperinger og organisasjoner, er bevarelsen og skapelsen av grønne områder. VFO har i så måte sterk motivasjon til å satse grønt, da grønne nærområder er med på å forbedre folkehelsen. Dette har flere fordeler, blant annet reduseres effektene av trafikkstøy og luftforurensning, det bidrar til bedret livskvalitet og trivsel, minsker stress, gir økt livskvalitet og trivsel samt gjør møteplasser og uteområder tryggere. Ideelt sett skal grøntområder aldri være langt unna, og være lettest mulig tilgjengelig for eldre og barn.

Hva består et vel av?

Det finnes ingen konsis definisjon på hva en velforening er, men Vellenes Fellesorganisasjon har noen kriterier. Et vel skal være partipolitisk uavhengig, og styrke fellesinteresser i det aktuelle nærmiljøet. Dette nærmiljøet må bestå av et avklart geografisk område for arbeid og medlemskap, og medlemmer skal være registrerte (de trenger dog ikke betale noen medlemskontingent). Foreningen må ha et styre og vedtekter, være demokratisk oppbygget (og med dette velge tillitspersoner) og holde årlige møter. Ikke alle organisasjoner blir automatisk velforeninger. Det er for eksempel vanlig at huseierlag og borettslag kun jobber med eget forvaltningsmessig arbeid, og før de kan bli velforeninger må det gjøres innsatser for øvrig nærmiljø.

En velforenings samarbeidspartnere

Det er vanlig for en velforening å samarbeide med nabovel, særlig når det kommer til fellessaker i det lokale, som for eksempel ungdomsklubber, idrettsforeninger, korps og pensjonistforeninger. Velforeninger har i tillegg ofte et tett samarbeid med de lokale skolene, noe som er med på å styrke lokalsamfunn og kommuner.