Om Asker Velforbund

Asker Velforbund består av flere selvstendige organisasjoner i Asker kommune, og har ambisjoner om å fremme medlemmers interesser og sørge for at kommunen byr på et trygt miljø for de som bor der. Medlemmer i Asker Velforbund får 25 % rabatt på VFO-medlemskap (Vellenes Fellesorganisasjon), og kontingent koster kun 7 kroner per medlem.

Velforbundet ble opprettet i 1922 for å forene vellene i Asker kommune, samt ha en koordinerende rolle. Det var ikke mange vel den gangen, men det fantes mange saker av lik karakter. Kommunen hadde bare en liten administrasjon, samtidig var det stort behov for å få satt saker i større sammenheng.

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner fikk delta i kommunens administrative arbeid fra tidlig av, og fikk tidlig stor påvirkningskraft og innflytelse på beslutninger tatt av Asker kommune. Det har de i dag også, selv om situasjonen nå er en helt annen. I dag finnes det for eksempel godt over dobbelt så mange vel i kommunen som i 1922.

I tillegg har det kommet en forvaltningslov som legger egne føringer for hvordan kommuneadministrasjonen skal håndtere frivillige grupper, og setter rammer for vellenes innflytelse på kommunens saksbehandlinger. Når saker med tiden blir mer omfattende, må det bli bedret innsikt i forskrifter, lover og saksbehandlinger til for å ha noen innvirkning på dem.

Fornyet samarbeidsavtale

Asker Velforbund har alltid hatt et tett samarbeid med Asker kommune, og tidlig i 2018 ble samarbeidsavtalen igjen fornyet, denne gangen fram til 2020 når kommuneutvidelsen finner sted. Samarbeidet med kommunen er viktig for Velforbundet og kommunen, da tiltak som kommunal overtakelse av visse velveier blir lettere å iverksette.

Avtalen bekrefter at AK og AV har felles interesser og verdier, deriblant en målsetting om å utvikle lokaldemokratiet og ivareta kommunens lokalmiljø. I tillegg ønsker begge parter å sammen lage et godt lokalsamfunn hvor innbyggere kan trives, føle seg trygge og finne mening. Her spiller vellene en veldig sentral rolle.

Fordelene med samarbeid

Gjennom samarbeid med kommunen får Asker Velforbund mulighet til å konsultere både rådmann og andre politiske tjenestepersoner i kommunen, og har høringsrett i sakene som direkte eller indirekte angår vellene. AV er derfor involvert i kommuneplaner og reguleringsplanarbeid, kommunen forventer at velforbundet kommer med uttalelser og innspill i henhold til kommuneplanarbeid.

Asker Velforbund er i tillegg kommunens kontaktledd mot lokalinnbyggerne. Derfor representeres forbundet i ulike brukerråd, og AV koordinerer således velforeningenes kontakt med kommunen. Ellers får AV midler fra kommunen som de bruker på Velrusken-aksjoner i nærmiljøet. Ulike vel får større innflytelse på det offentlige gjennom å være med i Asker Velforbund.

Velrusken

Velrusken er et eksempel på nødvendige tiltak i regi av Asker Velforbund, som kommunen er med på. De ulike velforeningene i kommunen avholder egne aksjoner med mål om rydding i nærområdet, for å ta bedre hensyn til miljøet. Via Velrusken kan foreningene søke om midler til oppryddingsdugnader i Asker kommune.

Kommer skader i forkjøpet

Asker Velforbund følger godt med på hva som foregår i kommunen, og vil for eksempel hindre at utbyggere gjennomfører tiltak de ikke har lov til. Derfor har de tidligere bedt om detaljregulering i forkant av utbygginger, for å forhindre uopprettelige skader. Det er tross alt vanskelig å få på plass igjen trær som har blitt hugget ned.